Dự Án

Han Sizang Square

 • Khách hàng :

  Han Sizang Square

 • Phát triển bởi :

  SOTECO

 • Hoàn thành :

  01/03/2020

 • Lĩnh vực :

  Market, Trung tâm thương mại, Siêu thị